Rozpis závodu

1. Jihomoravská jarní liga žactva a dorostu 2014
1. Jihomoravská liga dospělých a veteránů 2014
Závodu systému Ranking s koeficientem 1.00
Veřejný závod

Pořádající orgán: Jihomoravská oblast ČSOS
Pořádající subjekt: KOB Start Blansko
Datum: 29.3.2014
Centrum: Kladeruby nad Oslavou – hasičská zbrojnice
Prezentace: 9:00 - 10:00 v centru závodu
Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem
předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JMO
Vypsané kategorie: HDR, H10, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65
D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55
P (Příchozí 3km)
Přihlášky: pomocí přihláškového systému ORIS do 21.3.2014
Pro neregistrované na e-mailu: sbk@sbk-ob.com
Vklady: žactvo, HDR 40Kč
ostatní 80Kč
Dohlášky do 26.3.2014 zvýšené o 50%!
Dohlášky při prezentaci za dvojnásobné startovné!
Zvýšené startovné se netýká kategorie příchozích a HDR
Start: 000 - 10:30
Vzdálenosti: Centrum - Start 800m
Centrum - Cíl 0m
Centrum - Parkoviště 250m
Mapa: Mančalov - 1 : 15 000 (pro veteránské kategorie 1 : 10 000), e5m
Mapovali - Cigoš, Matula, Rajnošek, Kratochvíl, Picek
mapy budou vodovzdorně upraveny
Terén: Převážně plochý s množstvím vegetačních detailů a hustou sítí cest
Doprava a parkovné: Dopravu pořadatel nezajišťuje
Parkování na místním fotbalovém hřišti
Informace: http://140329.sbk-ob.com/
Upozornění: Závod se běží s elektronickým razícím systémem SPORTident
Půjčovné SI čipu je 40Kč.
Po neregistrovaných závodnících bude požadována záloha 800Kč!
Případné protesty písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200Kč
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího:
Soňa Beržinská, Cihlářská 18, 678 01 Blansko
Funkcionáři závodu: Jan Urban - Ředitel závodu
Soňa Beržinská - Hlavní rozhodčí
Jan Dressler, Jan Urban - Stavitelé tratí


Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti a
Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti.
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Jihomoravské oblasti dne 20.2.2014.


© xob 2014