Pokyny

1. Jihomoravská jarní liga žactva a dorostu 2014
1. Jihomoravská liga dospělých a veteránů 2014
Závodu systému Ranking s koeficientem 1.00
Veřejný závod

Pořádající orgán: Jihomoravská oblast ČSOS
Pořádající subjekt: KOB Start Blansko
Datum: 29.3.2014
Centrum: Kladeruby nad Oslavou – hasičská zbrojnice
Prezentace: 9:00 - 10:00 v centru závodu
Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým
startem, předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JMO
Mapa: Babylon 1-3 - 1 : 10 000 (pro H21C, H18, H35 a H45 formát A3, ostatní A4), e5m, stav jaro 2013
Mapovali - Cigoš, Matula, Rajnošek, Kratochvíl, Picek
mapy budou vodovzdorně upraveny
důležité změny na postupech zakresleny
Zvláštní mapové značky: zelený křížek - vývrat
zelené kolečko - výrazný strom
Parkování: na místním fotbalovém hřišti, bude značno od příjezdu do Kladerub
Start: 000 - 10:30
Kategorie HDR a P mají start volný dle svého uvážení v čase 10-90, dbejte pokynů startéra
Vzdálenosti: Centrum - Start 800m - modrobílé fáborky
Centrum - Cíl 0m
Centrum - Parkoviště 250m
Ražení: elektronické SportIdent, v případě poruchy SI jednotky musíte razit do mapy a mapu odevzdat
ke kontrole pořadateli v cíli. Po neregistrovaných závodnících bude požadována záloha za čip 800Kč.
Popisy kontrol: piktogramy pro jednotlivé kategorie v centru
Výdej map: mapy se nevybírají
Vyhlášení vítězů: pouze žákovské kategorie po doběhnutí posledního závodníka cca v 13:30 hod
Uzavření cíle: 14:30
Protesty: (písemně) s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu
Jury: Petr Přikryl ZBM
Libor Adámek ABM
Milan Jalový RBK
WC: pouze na shromaždišti a u hřiště kde se parkuje!!!
Občerstvení: v centru závodů budou mít místní hasiči otevřen stánek (alko/nealko, guláš, ovarová polévka,
věci z udírny, i nějaké sladkosti)
První pomoc: v centru
Upozornění: Fáborkovaná trať je pouze pro kategorii HDR, kategorie H10 a D10 mají tratě bez fáborek
V kategorii HDR můžou startovat i děti bez doprovodu.
Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru
Celkové výsledky v systému ORIS a na http://140329.sbk-ob.com/.
Funkcionáři závodu: Jan Urban - Ředitel závodu
Soňa Beržinská - Hlavní rozhodčí
Jan Dressler, Jan Urban - Stavitelé tratí


© xob 2014